Byg Garanti

40 17 10 08

jesper@jesper-murer.one

Velkommen til Jesper Murer                                   -kvalitetshåndværk til tiden

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker op til 150.000,- kr. inkl. moms* pr. byggesag, gældende pr. den 1. juli 2017. 

Hvad dækker Byg Garanti? 


Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres: 

• Én- eller to-familieboliger 
• Ejerlejlighed eller andelsbolig 
• Sommerhus 
• Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug 
• Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv 

Hvor længe dækker Byg Garanti? 


Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Dog under forudsætning af, at virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.